onsdag 26 maj 2010

REPRESENTATION - en klassisk ögon-öppnare!

Jag började plugga på Teknisk Fysik på Chalmers 1987. Tidigt insåg jag att jag inte var så intresserad av det råa räknandet utan snarare av tänkandet och representationen av kunskapen och hur olika representationer frammanade olika grader av förståelse, både individuellt och för gruppen eller inom ett projekt. Jag modifierade min utbildning och stöpte om den i en individuell inriktning inom Kunskap och Meningsrepresentation, och läste ett antal år på den ypperligt förnäma och tvärvetenskaplig utbildningen Datalingvistik med fantastiska och inspirerande lärare som Björn Haglund, Joakim Nivre, Robin Cooper och Torbjörn Lager.

En av mina husgudar från denna tid var Robert Spence, som då var professor i Information Engineering vid the Imperial College of Science, Technology and Medicine (numera "Professor Emeritus of Information Engineering and Senior Research Investigator). Spence skrev redan 2001 standardverket "Information Viualization", som numera finns i en uppdaterad upplaga (Information Visualization: design for interaction, på förlaget Prentice-Hall).
Ett av hans klassiska citat lyder: "Information visualization is the process of forming a mental model of data, thereby gaining insight into that data"

HUR vi överför all data till en INFORMATION som främjar förståelse och inblickar inom en problemdomän, HUR man väljer den bästa möjliga representationen i den specifika situationen, HUR denna representation förändrar vårt sätt att tänka och gruppens förmåga att prestera enastående RESULTAT...det är det som intressera mig!

Och i detta första BLOGG-inlägg på OPENINGi sidan tänkte jag låta dig som läsare STANNA UPP och REFLEKTERA lite...

Mitt syfte är att visa att "Representations transformen" kan vara VÄLDIGT kreativ och multimodal!

ÖVNING (detta är en klassisk ögon-öppnare!)
Tänk dig att du skall utveckla en navigator för kajakande innuiter i ALASKA.
HUR ser en sådan produkt ut och hur representeras all geografisk data?
Tänk även på följande innan du sätter igång med din interna brainstorming:
  • omgivningen är ofta kall och fuktig
  • paddlingen sker med stora värmande vantar (som man INTE vill ta av sig för att trycka på små knappar!)
  • det finns givetvis inget strömuttag i kanoten
  • batteri funkar ofta dåligt i kyla och i fuktig miljö
  • paddling sker ofta sent på kvällen med dålig sikt
  • köpkraften är låg, så produkten får inte kosta mer än 50 euro att tillverka!
paus...tänk...paus...tänk...paus...tänk....

När du tänkt klart kan du se klicka HÄR för att se hur de själva löst problemet!

Avslutningsvis så tänk på att: "om du inte ritat en eller flera bilder av ditt problem, så har du inte förstått problemet!"

/stefan


________________________
REFERENS:
Robert Spence (2007) Information Visualization: Design for Interaction (2nd Ed.), ISBN: 9780132065504